Aikido

Aikido is een Japanse krijgskunst ontwikkeld door O'Sensei Morihei Ueshiba (1883 –1969).
O’Sensei betekent grootmeester.
Een letterlijke vertaling is “de weg van het samenkomen van energie”.
Ai (harmonie of samenkomen), Ki (energie of geesteskracht), Do (methode of weg).


In Aikido wordt gebruik gemaakt van klemmen en worpen als verdediging tegen 1 of meerdere aanvallen. Bij de uitvoering van aikido technieken wordt de kracht van de aanvaller omgebogen om tegen hem te gebruiken, waardoor deze uit evenwicht wordt gebracht en er een efficiënte techniek kan worden toegepast. Vele aikido technieken zijn cirkelvormig van aard. Aikido is vloeiend, dynamisch maar terzelfdertijd zijn de technieken ook krachtig en efficiënt.


Aikido wordt zowel ongewapend, als gewapend met behulp van een houten zwaard (bokken) en een houten stok (jo) beoefend. De zwaard- en stoktechnieken vormen de bewegingsbasis van de Aikidobewegingen.


De studie van Aikido gaat veel verder dan het louter uitvoeren van technieken. Het gaat ook over het verleggen van je eigen grenzen, het controleren van lichaam en geest, het respectvol omgaan met anderen, …


Hirokazu Kobayashi


Het Aikido dat bij ons beoefend wordt is hoofdzakelijk gebaseerd op het Aikido dat Hirokazu Kobayashi (1929-1998) onderwees. Kobayashi was leerling van O'Sensei Morihei Ueshiba. Hij bleef dit tot op het einde diens leven. Kobayashi's Aikido is opgebouwd rond het meguri-principe waarbij men in plaats van de klassieke kamai-houding (lichaamshouding) de aanval direkt opneemt door middel van kleine draaibewegingen van de polsen en de armen (spiraalvormig opnemen contact met partner). Dit principe werd door O'Sensei in zijn laatste levensjaren ontwikkeld. Kobayashi was één van de weinigen die die verandering overnam en ze beïnvloedde zijn aikido zeer sterk.


In België wordt het Kobayashi-Aikido vertegenwoordigd door Yves Flon Sensei, schoonzoon van Kobayashi en stichter Dojo du Brochet te Brussel.


We kennen geen graderingsysteem zoals in Judo, Kendo of andere Aikidoscholen. Er wordt geen verschil gemaakt in niveau van kennis of kunnen. Iedereen oefent met elkaar op een positieve en constructieve manier.