praktisch

Lidgeld:


De eerste 2 proeflessen zijn alvast gratis (verzekering inbegrepen).


Gelieve daarna te betalen via een overschrijving op rekeningnummer BE77 7390 1944 2942 op naam van Aikido Meulebeke VZW met vermelding van naam en voornaam van het lid.


De jaarlijkse bijdrage omvat de aansluitings- en werkingskosten, de verzekering en de huur van de accommodatie.


Tem. 17 jaar: €100
Vanaf 18 jaar: €130
Vanaf 2 gezinsleden: €10 korting


Bij verschillende ziekenfondsen kan je een deel van dit bedrag terugkrijgen via het invullen van een formulier, neem hiervoor contact op met uw ziekenfonds.


Kledij en materiaal:


Tijdens de training wordt er een witte keikogi (judopak) gedragen. De eerste lessen is losse kledij (trainingsbroek en T-shirt) voldoende.


Na toestemming van de leraar kan er ook een zwarte of blauwehakama (Japanse broekrok) worden gedragen.


De eerste lessen kunnen de wapens (jo, bokken) ontleend worden in de club, toch wordt er gevraagd na een tijdje deze zelf aan teschaffen.


Kledij en materiaal kunnen indien gewenst via de club tegen een voordelig tarief worden aangekocht.